Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

06 | Karakter

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

We use character adjectives to describe someone's personality. Adjectives can stand alone or collocate with nouns.

Karakter sıfatlarını bir kişinin kişiliğini tarif etmek için kullanırız.Sıfatlar tek başına veya isimler ile yay yana kullanılabilir.

For example: (Örneğin:)

She is considerate. (O anlayışlı)


She is a considerate person. (O anlayışlı bir kişi)

Some examples of character adjectives:(Karakter sıfatlarına dair bazı örnekler:)

shy - not confident (çekingen – güvensiz)


bright - intelligent (parlak – zeki)


noisy - people who make a lot of noise (sesli – çok ses yapan kişiler)


stubborn - people who won't change plans or ideas (inatçı – plan veya fikirlerini değiştirmeyecek olan kişiler)


helpful - people who like helping others (yardımsever – başkalarına yardım etmeyi seven kişiler)


moody - often angry or unhappy (karamsar – sık öfkelenen ve mutsuz olan)


patient - people who don't get angry when they have to wait a long time for something (sabırlı – bir şey için uzun süre beklemesi gerektiğinde sinirlenmeyen kişiler)


lazy - people who don't want to work (tembel – çalışmak istemeyen kişiler)


honest - people who always tell the truth (dürüst – her zaman doğruyu söyleyen kişiler)


selfish - people who only think about themselves (bencil – sadece kendini düşünen kişiler)


mature - people who behave like adults, not children (olgun – yetişkinler gibi davranan kişiler, çocuk gibi değil)


polite - people who show respect for others and aren't rude (kibar – başkalarına saygı gösteren ve kaba olmayan kişiler)


aggressive - people who behave in an angry or violent way (agresif – kızgın veya şiddetli şekilde davranan kişiler)


ambitious - people who want to be very successful or powerful (hırslı – çok başarılı veya güçlü olmak isteyen kişiler)


organised - people who plan things well and don't waste time (düzenli – işlerini iyi planlayan ve zaman kaybetmeyen kişiler)


considerate - people who are very kind and helpful (anlayışlı – çok kibar ve yardımsevet olan kişiler)


easy-going - people who are very relaxed and don't worry about things (rahat – çok gevşek olan ve olaylara aldırmayan kişiler)